Politică de confidențialitate

Introducere

SEMIMARATONUL EROILOR INVICTUS, Ediția a II-a, 2024, denumit în continuare „Evenimentul” sau „Eveniment” este organizat în baza acordurilor de colaborare semnate de către ASOCIAȚIA VOLUNTARILOR INVICTUS, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA, BRIGADA 81 MECANICATĂ „GENERAL GRIGORE BĂLAN”, INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD și CS GLORIA 2018 BISTRIȚA NĂSĂUD.

Evenimentul are ca scop principal promovarea Zilei Eroilor, 13 Iunie 2024, sărbătoarea națională ce comemorează bărbații și femeile care au murit în timp ce serveau în forțele armate și, totodată, promovarea activităților sportive de masă și a beneficiului acestora asupra sănătății fizice și psihice.

Evenimentul cunoaște importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acest angajament nu se aplică si în cazul informațiilor dezvăluite deliberat de către Eveniment unor părți terțe (către alte persoane fizice/ juridice).

 

Cum colectăm datele cu caracter personal care vă privesc și scopul acestor prelucrări

Evenimentul prelucrează date cu caracter personal în activitățile de organizare a evenimentelor sportive deschise tuturor iubitorilor de sport, asigurându-se de respectarea obligațiilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carcater personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și de respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională de domeniul de referință.

Evenimentul prelucrează datele personale ale persoanelor fizice, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru a asigura o bună informare a acestora în legătură cu evenimentul organizat, precum și pentru buna derulare a evenimentului sportiv prin crearea programului competițiilor, afișarea rezultatelor și clasamentelor, a acelor mai buni jucători și altele asemănătoare.

Prelucrarea datelor personale la nivelul Evenimentului înseamnă colectarea, utilizarea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea, organizarea și structurarea, interpretarea, ștergerea, modificarea și/ sau completarea.

Vă informăm că Evenimentul administrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în condiții de siguranță și numai pentru scopurile precizate mai jos.

Datele dumneavoastră sunt colectate astfel:

1. În pagina web register.42km.ro unde vă puteți înscrie la cursa dorită și pe pagina de Facebook Semimaratonul Eroilor “Invictus”.

Datele personale accesate prin această prelucrare nu sunt păstrate de către Eveniment.

Categoriile de date care sunt colectate în aceste pagini sunt următoarele:

– Nume și prenume;

– Email;

– Data nașterii;

– Țara și orașul;

– Mărime tricou;

– Număr de telefon;

– Genul;

– Număr de concurs, tipul cursei, locul în clasament;

și sunt necesare pentru a vă asigura participarea la evenimentul sportiv si pentru a coresponda ulterior cu dumneavoastră.

Datele pentru înscrierea la o cursă sunt prelucrate prin platforma 42KM.RO.

2. În timpul curselor sportive pe care le organizăm, prin prelucrarea și publicarea de imagini și secvențe video pe paginile de web ale Evenimentului.

Scopul acestei prelucrări este de a promova activitățile sportive în rândul tinerilor precum și de a promova Evenimentul.

Perioada de stocare a acestor imagini este de 5 ani.

Vă puteți opune oricând la această prelucrare, prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa contact@semimaratonuleroilor.ro.

 

Completarea formularului de înregistrare

Pentru înscrierea la cursele sportive organizate de Eveniment trebuie să completați formularul de înregistrare specific categoriei de cursă aleasă.

În momentul completării și finalizării formularului de înregistrare colectăm de la dvs. Numele, prenumele, categoria, adresa email, număr de telefon, data nașterii, genul, țara, orașul, mărimea tricoului și IP-ul.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a putea valida și asigura înscrierea dvs. La evenimentul ales. Temeiul prelucrării îl reprezintă raportul contractual dintre părți astfel cum acesta este stabilit prin Regulamentul Evenimentului. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs., Evenimentul nu va putea valida și asigura înscrierea dvs. la cursa dorită. Totodată, pentru a putea emite dovezile de plată aferente taxei de înscriere colectăm de la dvs. și datele dvs. bancare, respectiv: număr de cont, banca, număr de card.

Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare ne dați acordul dvs. pentru prelucrarea imaginii dvs., în format foto și video. După desfășurarea cursei, putem publica pe site și pe celelalte conturi pe o perioadă de 10 ani.

Rezultatul clasamentului la cursa la care ați participat le afișăm pe site-ul nostru, unde publicăm numele și prenumele dvs., numărul de concurs, timpul realizat, categoria de vârstă și locul în clasament.

În eventualitatea în care nu sunteți de acord ca pozele dvs. să fie publicate pe site-ul nostru sau pe rețelele de socializare sau dacă pozele apar în prezent pe site sau pe rețelele de socializare și nu mai sunteți de acord să apară în continuare, vă rugăm să ne anunțați printr-o cerere la adresa contact@semimaratonuleroilor.ro prin care să ne indicați pozele pe care doriți să le ștergem și vom da curs de îndată solicitării dvs.

 

Google Tag Manager

Folosim Google Tag Manager, un serviciu de analiză web, oferit de Google. Inc https://tagmanager.google.com/ pentru a analiza utilizarea paginilor, interacțiunea cu paginile și opțiunile de navigare ale vizitatorilor pe site și anonimizăm caracteristicile analizate.

 

Alte link-uri

Acest site conține link-uri către alte site-uri (Facebook, Instagram, TikTok, 42km), Evenimentul nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

 

Alte considerații

Vă informăm că exactitatea datelor personale pe care le introduceți în paginile web ale Evenimentului sau în formularele de înscriere la curse se află în responsabilitatea dumneavoastră.

Evenimentul nu verifică datele introduse și nu intenționează să solicite alte informații pentru a vă identifica.

Datele pe care le furnizați către Eveniment sunt folosite ca atare pentru

– Înscrierea și participarea la cursele sportive organizate de Eveniment;

– Pentru contact și comunicare ulterioară pe domeniile de activitate ale Evenimentului.

Dacă nu sunteți de acord ca datele să vă fie prelucrate de către noi, aveți dreptul și libertatea de a nu vă înregistra ca participant la cursele organizate de către noi sau de a nu vă transmite datele personale în paginile web sus-menționate.

În situația în care nu doriți să vă introduceți datele personale în pagina web, veți putea în continuare să utilizați site-ul nostru pentru a vă informa cu privire la serviciile oferite de asociația noastră, la pașii pe care trebuie să îi parcurgeți în acest sens și cu privire la alte informații de interes.

Precizăm că în site-urile web ale Evenimentului nu există proces decizional automatizat incluzând înscrierea la curse, așa cum este menționat la articolul 22, aliniatele (1) și (4) din GDPR.

Dacă sunteți minor și accesați unul din site-urile Evenimentului, o puteți face doar dacă aveți consimțământul unui părinte sau al tutorelui legal.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către Eveniment, platforma 42KM pe baza consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, în paginile web cu formular de contact și înregistrare la curse (precizate anterior).

Vă informăm că, în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dvs. privind prelucrarea datelor care vă aparțin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, prin transmiterea, în acest sens, a unui email la adresa noastră. În această situație, datele dumneavoastră personale vor fi șterse din evidența noastră și orice prelucrare a acestora va înceta.

Precizăm că, pentru evidențele contabile, datele aferente vor fi păstrate potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice, nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 

Securitatea prelucrărilor de date personale

Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, Evenimentul a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:

– Echipamente de securizare a accesului la rețea (Firewall);

– Componente specifice de protecție anti-virus;

– Aplicarea regulată de patch-uri și upgrade-uri pentru componentele software și hardware implicate;

– Instruirea persoanelor (inclusiv a voluntarilor) care administrează aplicația cu privire la responsabilitățile și obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității adecvate a prelucrărilor de date;

– Acces restricționat la date;

– Testarea periodică a eficienței măsurilor de securitate aplicate.

 

Informații referitoare la stocarea datelor personale

Toate informațiile personale pe care le trimiteți prin intermediul site-urile web asociate Evenimentului sunt păstrate pe servere securizate și pot fi accesate de către personalul nostru pentru a vă oferi serviciile solicitate sau pentru a asigura servicii tehnice de întreținere și de mentenanță.

Durata de stocare a datelor personale care vă privesc este după caz:

– Pentru datele cu caracter personal care vă privesc, introduse în formularele de contact, durata de păstrare este de 12 luni de la ultima corespondență cu dumneavoastră, după care vor fi șterse prin proceduri automate;

– Pentru datele furnizate de dvs. pentru înregistrarea la curse, durata de păstrare a acestora este în conformitate cu (dreptu de a fi uitat) sau dreptul de opoziție;

– Pentru datele personale care vă privesc, utilizate în cadrul contractelor avute cu noi, durata de păstrare a acestora este în conformitate cu legislația existentă în domeniul fiscal.

În interes legitim, putem păstra datele dumneavoastră și ulterior termenelor menționate mai sus, în format anonimizat (care nu vă mai identifică), în scopuri statistice.

 

Ce drepturi aveți?

Prin cererea dvs. transmisă prin email vă puteți exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat. Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.

Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale și, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc.

Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare).

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne transmiteți perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dvs., potrivit celor menționate în prezentul document. De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile de marketing direct efectuate cu datele dvs. personale.

Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri.

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Notă. În situația în care solicitările dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Evenimentul poate:

– fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate,

– fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

 

Transmiterea către terți a datelor personale

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt transferate de către asociația noastră către alte state sau către alți destinatari, persoane fizice sau juridice, cu excepțiile:

– cazurile prevăzute expres de legislația națională sau europeană;

– situația în care v-ați înregistrat pe paginile web. În această situație, datele dumneavoastră, colectate prin intermediul acestei platforme, sunt prelucrate de către asociația noastră, la opțiunea dumneavoastră explicită, și sunt prelucrate de către Eveniment.

De asemenea, vă informăm că, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice învestite cu atribuții specifice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Deși luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de comunicație). În consecință, vă rugăm să luați în considerare că nu putem garanta securitatea niciunei informații cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul Internetului.

 

Colectarea automată de date cu caracter non-personal

În unele cazuri, este posibil ca Evenimentul să colecteze informații cu caracter non-personal. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site-urile web ale asociației. În timpul navigării pe site, Evenimentul ar putea stoca anumite informații ale utilizatorului. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar.

Aceste fișiere „Cookies” ajută Evenimentul să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor. În cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. Evenimentul recomandă utilizatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului folosit pentru a identifica cum pot fi utilizate cookie-urile.

Prezenta Politică se completează cu Regulamentul de Concurs, care este disponibil aici: https://semimaratonuleroilor.ro/regulament/

 

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești termeni sau la implementarea acestora, ne puteți contacta la contact@semimaratonuleroilor.ro

 

Alatură-te misiunii INVICTUS